Ehkäisevä päihdetyö hoidettava kunnissa paremmin

tiedote_liitutaulu
 
Ehkäisevä päihdetyö hoidettava kunnissa paremmin
EHYT ry pitää huolestuttavana tietoa, jonka mukaan kunnat huolehtivat heikosti ehkäisevän päihdetyön velvoitteistaan. Ehkäisevä päihdetyö on kuntien lakisääteinen velvollisuus.

Sen asianmukaisella hoitamisella on suuri merkitys päihdehaittojen ennaltaehkäisyssä ja myös esimerkiksi nuorten hyvinvoinnin edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Ehkäisevän työn laiminlyöminen kustannussäästöjen aikaansaamiseksi on pidemmällä aikavälillä huonoa taloudenhoitoa, koska syntyneiden päihdeongelmien hoitaminen edellyttää huomattavasti suurempia resursseja kuin niiden ehkäiseminen.

Myös ehkäisevää päihdetyötä tekevissä järjestöissä on havaittu, että yhteistyökumppaneiden löytäminen kunnista on entistä vaikeampaa.

Hallitusohjelmassa hallitus on sitoutunut tehostamaan toimia koko väestön ja erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi päihdehaitoilta. Hallituskaudella toteutettavassa alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös siihen, millä tavoin ehkäisevä työ kunnissa toteutetaan ja resursoidaan. Tässä yhteydessä myös Alkoholiohjelma on tärkeä instrumentti hyödynnettäväksi.

Lisätietoja: johtaja Kristiina Hannula, puh. 040 701 5207