Alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä tulee vahvistaa

Eduskunta.

Eduskunnan käsittelyssä olevassa sote- ja maakuntauudistuksen mallissa kunnat edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä maakuntien kanssa. Maakuntien tehtävänä on tukea asiantuntemuksellaan kuntia.

Lisäksi maakunnat huolehtivat osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Maakuntien tehtävänä on siten myös ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen.

”Suomen jokaiseen maakuntaan tarvitaan täysipäiväinen ehkäisevän päihdetyön koordinaattori. Paikallisen ja alueellisen ehkäisevän päihdetyön tukemiseen tarvitaan toimintaa koordinoiva vastuutaho. Tällä tapaa vahvistamme hallinnonalat ylittävää yhteistyötä päihdehaittojen ehkäisyssä”, sanoo Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Suomessa ehkäisevän päihdetyön keskeinen haaste on toiminnan alueellinen vaihtelevuus, joka näkyy pysyvien rakenteiden heikkoutena ja aliresursointina. Ehkäisevälle työlle tulisi varmistaa riittävät resurssit tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi. Kunnalliset opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuurisektorit tulee saada vahvasti mukaan toimimaan yhdessä̈ järjestöjen kanssa päihdehaittojen ehkäisemiseksi.

”Ehkäisevän työn osaamista tulee tukea nykyistä vahvemmin. Tulevaisuudessa on vähemmän erityistarpeita, jos universaali koko väestölle kohdentuva ehkäisevä̈ työ̈ toteutetaan hyvin. Näyttöön pohjaavia menetelmiä hyödyntämällä on mahdollista saada rajalliset resurssit tehokkaaseen käyttöön. Ilman osaamista ja pysyviä rakenteita haaskaamme resursseja. Valtakunnallista koulutusta tulee siksi systematisoida”, sanoo Mikkonen.

Päihteiden käyttö aiheuttaa Suomessa miljardien kulut vuosittain. Päihteiden käyttö myös syventää ihmisten välistä hyvinvoinnin ja terveyden epätasa-arvoa, siksi ehkäisevä päihdetyö on tärkeää. Päihdehaittojen ehkäisy onnistuu, kun käytettävissä on riittävät resurssit sekä luotettavaa tutkimustietoa paikallisista päihdeoloista. Ehkäisevä päihdetyö tarvitsee selkeän kansallinen ohjauksen sekä alueellisen toimeenpanorakenteen.

”Hallitusohjelmassa ehkäisevän päihdetyön toimeenpanoon pitää varata vuosittain vähintään 2 miljoonaa euroa. Tällä saadaan joka maakuntaan koordinaattori, sekä toimintarahaa työn toteuttamiseen ja sen valtakunnalliseen ohjaamiseen. Seuraavalla hallituskaudella tarvitsemme valtioneuvoston periaatepäätöksen ehkäisevän päihdetyön ohjelman toimeenpanosta”, sanoo Mikkonen.

 

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Juha Mikkonen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

juha.mikkonen@ehyt.fi

P. 050 527 4780