Alkoholinkulutuksen vähentyminen on myönteinen suunta

Katuvilinää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreet tiedot osoittavat alkoholinkulutuksen vähentyneen 3 prosenttia vuoden 2015 aikana. Suomessa kulutettiin 10,8 litraa 100-prosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä suomalaista kohti. Kulutuksen ohella myös matkustajatuonti väheni 4,2 prosenttia vuoden 2014 tasosta. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Hannula on tyytyväinen tuoreista luvuista:

– Kokonaiskulutuksen lasku on myönteinen uutinen ja kertoo suomalaisen alkoholikulttuurin kehittyvän tasapainoisempaan suuntaan. Tulokset osoittavat että pitkäjänteisellä, alkoholihaittojen vähentämiseen pyrkivällä alkoholipolitiikalla on pystytty vaikuttamaan ihmisten arkisiin valintoihin ja tervehdyttämään suomalaista juomakulttuuria. Alkoholin matkustajatuonnin vähentyminen on yksi esimerkki hyvästä suunnasta, toteaa Hannula ja jatkaa:

– Juuri nyt käynnissä olevan alkoholipolitiikan uudistuksen on tavoiteltava nykyisen, myönteisen suunnan jatkumista. Alkoholinkulutuksen ja sen myötä alkoholihaittojen vähentäminen on tavoite, jonka myönteiset jäljet näkyvät koko yhteiskunnassa, niin inhimillisellä kuin taloudellisella tasolla. Hallituksen on panostettava keinoihin, joilla nykytrendi voidaan pitää yllä.

– Myös Maailman terveysjärjestö WHO ja talousjärjestö OECD ovat suosittaneet eri maita korjaamaan alkoholin kulutuskäyrää alaspäin politiikkatoimin. Myönteisestä suunnasta huolimatta työtä on siis edelleen tehtävänä muistuttaa Hannula.

 

Lisätiedot:

Kristiina Hannula
Toiminnanjohtaja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
p. 040 701 5207