Alkoholin myyntiaikarajat säilytettävä kauppojen aukioloaikojen vapautuessa

Askeleita kadulla.

Jos alkoholin myyntiaikarajat pidentyvät, kokonaiskulutus ja haitat kasvavat. Lisäksi myyntiaikojen jatkaminen kaupoissa myöhään illalla aiheuttaisi hyvin todennäköisesti kaupan henkilökunnalle turvallisuuteen liittyviä ongelmia.

– Nyt julkisuudessa ollut esitys vähittäistavarakaupassa myytävien alkoholituotteiden myyntiajan pidentämisestä ei ole kestävällä pohjalla olevaa alkoholipolitiikkaa. Alkoholiin liittyvää päätöksentekoa on tehtävä ennen kaikkea kansanterveysperustaisesti, huomauttaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Hannula. Sen lisäksi on otettava huomioon työn ja työllisyyden näkökulmat. 

– Suomen tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa tulee tehdä päätöksiä, jotka lisäävät työn tuottavuutta ja työurien pituutta, peräänkuuluttaa Hannula.

Alkoholihaitat aiheuttavat Suomelle viiden–kuuden miljardin euron välilliset ja välittömät kustannukset. Nämä näkyvät muun muassa julkisten palveluiden menoerinä, työurien lyhentymisenä ja tuotannonmenetyksinä. Valtaosa haitoista aiheutuu tavallisille kuluttajille ja muille kuin käyttäjille itselleen, kuten läheisille, työnantajille ja työyhteisöille – toisin sanoen koko Suomelle.

Alkoholin kokonaiskulutukseen vaikuttavat tutkimusten mukaan ennen kaikkea sen hinta ja saatavuus. Jos alkoholin ostamista helpotetaan myyntiaikarajoista luopumalla, kokonaiskulutus ja sen myötä haitat kasvavat. Myös maltillisia veronkorotuksia on jatkettava, niiden avulla kokonaiskulutus on saatu laskusuuntaan Suomessa vuodesta 2008. Kun alkoholi on halpaa, sitä väistämättä ostetaan ja kulutetaan enemmän, mikä lisää päihdehaittoja. Maltillisin veronkorotuksin voidaan hallita alkoholin kulutusta sekä sen sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Lisätiedot:
toiminnanjohtaja Kristiina Hannula
p. 040 701 5207