Alkoholimainonnan rajoittamisesta laaja kansainvälinen keskustelu

tiedote_liitutaulu

Alkoholimainonnan kieltäminen tai rajoittaminen on tehokas keino vähentää sekä nuorten humalajuomista että myös esimerkiksi päihdekuolemia, kertoi eduskunnassa Onko alkoholimainonnalla merkitystä -seminaarissa puhunut Alcohol marketing and Youth -keskuksen johtaja David Jernigan. EHYT ry ja eduskunnan elämäntapa- ja nuorisoryhmä järjestämässä seminaarissa taustoitettiin valiokuntakäsittelyssä parhaillaan olevaa hallituksen lakiesitystä alkoholimainonnan rajoittamisesta.

 

 Alkoholimainonnan vaikutuksia on tutkittu kansainvälisesti paljon ja aiheesta on laadittu kattavia tutkimuskoosteita. Jernigan nosti konkreettiseksi esimerkiksi muun muassa yhdysvaltalaistutkimuksen*, jonka mukaan mainonnan vähentäminen 28 prosentilla vähentäisi nuorten humalajuomista enimmillään jopa 33 prosenttia.

 

-Nuoret, jotka olivat pitäneet havaitsemistaan alkoholimainoksista, olivat taipuvaisia näkemään alkoholin juomisen myönteisessä valossa. He myös uskovat ikätovereidensa juovan enemmän ja hyväksyvän selkeämmin juomisen, jatkoi Jernigan tutkimustiedolla. -Nämä alkoholimainonnan vaikutukset puolestaan lisäävät nuoren todennäköisyyttä juoda alkoholia.  

Myös EHYT ry on omassa selvityksessään (2012) saanut samansuuntaisia tuloksia. Kaksi kolmesta noin 600:sta alle 18-vuotiaasta vastaajasta ilmoitti, että alkoholimainokset ovat herättäneet heidän kiinnostuksensa alkoholijuomauutuuksia kohtaan.

Tilaisuudessa puhunut Eurocaren pääsihteeri Mariann Skar muistutti, että Suomen alkoholimainontaa koskeva lakiesitys on tärkeä myös koko Euroopan näkökulmasta. Eurocaren Eurobarometrin 2010 mukaan yli kolme neljäsosaa EU- kansalaisista haluaisi kieltää alkoholimainonnan. Eurocaren vuosikokouksessa jäsenjärjestöt nostivat alkoholimainonnan rajoittamisen lähivuosien yhdeksi kärkitavoitteeksi.

– On hyvä, jos Suomi toimisi esimerkkinä asiassa, josta parhaillaan käydään hyvin aktiivista keskustelua kansainvälisesti, Skar totesi.

– Nyt eduskuntaan annettu lakiesitys on tärkeä askel alkoholimainonnan rajoittamisessa. Ulkomainonnan kieltäminen vähentää alkoholin juomiseen kannustavia viestejä lasten ja nuorten jokapäiväisessä arjessa.  Sosiaalisen median käyttöön liittyvät rajaukset puolestaan ovat kansainvälisestikin uraauurtavia ja tulevaisuudessa varmasti entistäkin tärkeämpiä, painotti EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

– On kuitenkin pettymys, että lakiesitys jättää mielikuvamainonnan kokonaan rauhaan. Mainonnan rajaaminen tuotetietoihin Ranskan tapaan palvelisi kuluttajia, mutta ei rakentaisi keinotekoisia myönteisiä mielikuvia alkoholista ja sen roolista nuorten elämässä. Samoin on vaikeaa ymmärtää, että ulkomainonnan kielto ei lakiesityksessä ulotu esimerkiksi urheilukilpailuihin. Olisikin hyvä, jos lakiesitystä voitaisiin vielä näiltä osin täydentää.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä.

Lisätietoja: Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, sari.aalto-matturi@ehyt.fi, puh: 0400 508 234

*Health economics, 2006