Alkoholikasvatus on hyvän mallin näyttämistä

Koriste.

Aikuisen tapa käyttää alkoholia vaikuttaa myös samassa taloudessa asuvaan lapseen. Vanhempien kohtuullinen alkoholinkäyttö voi opettaa seuraavalle sukupolvelle tervettä alkoholikulttuuria. Yhtälailla perheen vanhempien haitallisella alkoholinkäytöllä voi olla seurauksia lasten tulevaan, aikuisajan alkoholinkäyttöön.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön ITLA:n ohjelmajohtaja Petra Kouvonen uskoo liikaa juovien vanhempien tiedostavan haitat, joita heidän juomisensa aiheuttaa perheen lapsille. Kouvosen mukaan avun hakeminen voi olla kynnyskysymys tilanteen ratkaisemisessa:

– Syvällä ongelmissa elävälle ongelmasta ulospääsy voi tuntua lähes mahdottomalta. Tehokkainta ongelmien hoitoa olisi niiden ennaltaehkäisy. Niin sanotuista vanhemmuuden tuen menetelmistä löytyy apua vanhempien vuorovaikutuksen tueksi. Tänään Suomessa tutkitusti tehokkaat varhaisen tuen menetelmät vanhemmuuden tueksi eivät kuitenkaan ole valtakunnallisesti tarpeeksi kattavaksi saatavilla, toteaa Kouvonen ja jatkaa:

– Tutkimusten mukaan jopa joka neljäs suomalaisnuori kokee aikuisten juomisesta aiheutuvia haittoja. Yleisimmät pahoinvoinnin aiheuttajat ovat perheriidat, vanhemman aiheuttama häpeä ja ahdistus sekä luottamuksen menetys juovaa vanhempaa kohtaan. Suurin kysymys on luottamuksen menetys. Vahvistamalla vanhempien reflektiivistä kykyä, eli kykyä nähdä miltä lapsesta tuntuu kun vanhempi juo ja ehkä käyttäytyy arvaamattomasti, pahoinvointia voidaan ennaltaehkäistä. Mikäli päihteidenkäyttö on runsasta, myös raitistumiseen pitää luoda uskoa.

Lapsi ymmärtää enemmän kuin moni uskoo

Moni vanhempi pohtii, miten alkoholia tulisi käyttää lasten seurassa. ånni-hankkeen projektipäällikkö Anne Ahlefelt neuvoo vanhempia ajattelemaan, minkälaisena esimerkkinä he toimivat omalle lapselleen:

– Ei lapsia pidä sulkea juhlien ja ilonpidon ulkopuolelle. Piilottelu tai alkoholin vähättely voi herättää lapsissa jopa liiallista kiinnostusta. Paras keino on suhtautua juhliin mahdollisuutena näyttää lapselle hyvää esimerkkiä siitä, miten alkoholia voi käyttää kohtuudella ja miten sitä nautitaan harkiten, toteaa Ahlefelt.

Ahlefelt kannustaa puhumaan alkoholista suoraan ja unohtamaan ajatuksen, että lapsi on liian nuori ymmärtämään asioita. Ahlefelt päinvastoin suosittelee kysymään lapsen näkemystä ja ajatuksia erilaisiin alkoholiin liittyviin kysymyksiin. Aikuisen tehtävä on olla lapsen tukena näissä pohdinnoissa ja selittää tarvittaessa lapsen mieltä askarruttavia asioita.

– Aikuisilta vaaditaan rohkeutta kertoa avoimesti myös vaikeita asioita. Kysymys, miksi joku käyttää päihteitä, vaikka siitä aiheutuu monia kielteisiä asioita, on yksi vaikeimmista. Aikuisen roolina on kertoa, miksi päihteitä halutaan käyttää ja miksi aikuisilla on lupa käyttää niitä. Yhtälailla aikuisen on myös kerrottava, miksi alkoholista koituu haittoja ja miten päihteisiin pitäisi suhtautua, summaa Ahlefelt.

Lisätiedot:

Anne Ahlefelt
Projektipäällikkö, EHYT ry ånni-hanke
p. 050 373 3120
Petra Kouvonen
Ohjelmajohtaja, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön ITLA
p. 041 455 2280