Alkoholihaittojen vähentämisessä on aina järkeä

tiedote_liitutaulu
– Pääministeri Kataisen kommentti, ettei keskioluen myynnin siirrossa Alkoon olisi mitään järkeä, tuntuu harkitsemattomalta, toteaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n johtaja Kristiina Hannula. – Elämme tilanteessa, jossa taloudellista tulosta on tultava, säästöjä on mietittävä ja työuria pidennettävä kaikin keinoin. On kuitenkin turha peräänkuuluttaa työpaikkoja ja pitkiä työuria, jos meillä ei ole ihmisiä, jotka ovat tarpeeksi hyvinvoivia töitä tehdäkseen. Alkoholi on työikäisten tärkein kuolinsyy ja monella tavalla työuria lyhentävä taustatekijä, ja myös monella tavoin kustannustekijä paitsi julkiselle sektorille myös yrityksille.

– On totta, että galluptutkimusten mukaan keskioluen siirtäminen Alkoon ei ainakaan toistaiseksi ole saanut kansalaisilta laajaa kannatusta, Hannula jatkaa. – Asiantuntijoiden laskelmien mukaan myyntipaikan vaihtamisen seurauksena alkoholinkulutus Suomessa laskisi kuitenkin noin 9 prosenttia ja alkoholikuolemat vähentyisivät noin 350:llä vuodessa. Lisäksi myönteistä vaikutusta tulisi muiden muassa työelämään ihmisten työkykyisyyden parantumisena. Järkevyyden näkökulmasta katsottuna tätäkin ehdotusta tulee siis pohtia perusteellisesti, eikä vain torjua asiaa liiallisena holhoamisena.

Alkoholihaittojen vähentämisessä on aina järkeä, niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Alkoholin aiheuttamat suorat kustannukset ovat Suomessa vuositasolla noin miljardi euroa ja kaikki välilliset kustannukset mukaan laskettaessa 4 –7 miljardia euroa. Alkoholiveron tuotto yhteiskunnalle jää runsaaseen miljardiin euroon. Onkin hienoa, että juuri esitetty valtiovarainministeriön budjettiesitys on alkoholiveron osalta sekä valtion taloutta ja että ihmisten hyvinvointia tukeva. Alkoholipolitiikka ei ole elinkeinopolitiikkaa vaan terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa.

Lisätietoja: Kristiina Hannula, johtaja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, puh. 040 701 5207