Alkoholihaittojen ehkäisy vaatii rohkeita ratkaisuja

tiedote_liitutaulu

Alkoholihaittojen ehkäisy vaatii rohkeita ratkaisuja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreet tilastot kertovat, että alkoholihaittojen vähentäminen edellyttää määrätietoisia poliittisia ratkaisuja. Suomessa nautitaan edelleen noin 10 litraa 100 prosenttista alkoholia asukasta kohti vuodessa.

Alkoholihaittojen suorat kustannukset yhteiskunnalle ovat noin miljardin euron luokkaa, ja erilaiset alkoholista aiheutuvat välilliset kustannukset ovat moninkertaiset.  Lisäksi alkoholi aiheuttaa mittaamattomia inhimillisiä kärsimyksiä.

Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus on lähdössä liikkeelle sosiaali- ja terveysministeriössä. Historia osoittaa, että alkoholipoliittisilla ratkaisuilla, liittyivät ne sitten hintaan tai saatavuuteen, on ollut suora yhteys kokonaiskulutuksen muutoksiin. On tärkeää, että käynnistyvässä uudistustyössä hallituksella on valmius pohtia rohkeitakin keinoja päihdehaittojen ehkäisemiseksi.  Järjestöjen ehdotus keskioluen siirtämisestä Alkoon on keskustelunavaus tähän suuntaan.

Mainonnan rajoittaminen on tietopohjan vahvistumisen myötä noussut tärkeäksi täydentäväksi keinoksi lasten ja nuorten päihdehaittojen ehkäisemiseen. On tärkeää, että STM:ssä jo lähes vuosi sitten valmisteltu esitys alkoholin mielikuvamainonnan kieltämiseksi annetaan eduskunnalle viipymättä.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
puh. 0400 508 234