20 000 nuorta tempaisi terveen elämän puolesta

Koriste.

Smokefree-kilpailu jaksaa vuodesta toiseen innostaa nuoret ja heidän opettajansa mukaan tupakoimattomuuden edistämiseen. Kilpailuun osallistuvat nuoret sitoutuvat olemaan tupakoimatta, nuuskaamatta ja käyttämättä sähkötupakkaa kuusi kuukautta kestävän kilpailujakson ajan. Mikä tärkeintä – päätös ja sitoumus tehdään yhdessä luokan kanssa. EHYT ry:n tupakkatyön asiantuntijan Sarianna Palmroosin mukaan juuri luokan yhteistyö on tärkeässä roolissa Smokefree-kilpailussa:

– Yhteisön rooli nuorten tupakoinnin ehkäisemisessä on erityisen tärkeä. Syyt, miksi ryhdytään polttamaan tai jätetään tupakointi vain satunnaisten kokeilujen varaan, löytyvät usein kaveriporukasta. Tätä pitäisi korostaa nykyistä enemmän koulujen tupakkavalistustyössä. Nuorten keskinäinen tuki on tutkimusten mukaan tehokas apuväline paitsi tupakoinnin lopettamisessa, myös sen aloittamisen ehkäisyssä. Nuorten vertaistukea kannattaisi hyödyntää kouluissa aktiivisemmin.

Nuorten asenteet tupakointia kohtaan kiristyneet

Palmroos iloitsee suosiosta, jonka Smokefree kerää vuodesta toiseen. Kilpailulla on hänen mukaansa edelleen tärkeä rooli.

– Nuorten tupakointi on vähentynyt pitkässä juoksussa. Tästä myönteisestä kehityksestä on pidettävä myös jatkossa kiinni. Mitä myöhemmäksi tupakkakokeilut siirtyvät, sitä epätodennäköisempää on, että nuori aloittaa tupakoinnin. Alttius kokeilla tuotteita kasvaa yläkouluun siirtyessä. Juuri siksi alakoulun viimeisillä luokilla ja yläkoulun aikana tehtävä ehkäisevä työ on erityisen tärkeää.

Yläkoulujen voittajakoulun rehtori Jari Noponen pitää tärkeänä, että tupakkavalistus elää ajassa ja nuorten muuttuneisiin kiinnostuksenkohteisiin reagoidaan.

– Vaikka nuorten asenteet tupakointia kohtaan ovat kiristyneet huomattavasti, tuntee tietty prosentti oppilaista vetoa tupakkamaailmaan. Nuuska on uusi tuote, joka herättää nuorissa kiinnostusta. Siihen on reagoitava myös koulumaailmassa, toteaa Noponen.

 

Smokefree-kilpailun voittajat:

Yläkoulut
1. Seinäjoen Yhteiskoulu 7E, Seinäjoki, 1000 €
2. Juhani Vuorisen koulu 8C, Kannus, 500 €
3. Joensuun normaalikoulu 8C, Joensuu, 500 €
4. Lapuan yläkoulu 8G, Lapua, 250 € 

Alakoulut
1. Pohjolanrinteen koulu 6B, Riihimäki, 500 €
2. Saimaanharjun yhtenäiskoulu 5–6B, Taipalsaari, 250 €

 

Lisätiedot:

Sarianna Palmroos
Asiantuntija, EHYT ry
p. 050 438 4227
sarianna.palmroos(a)ehyt.fi 

Jari Noponen
Rehtori, Seinäjoen yhteiskoulu
p. 040 774 8377
jari.noponen(a)seinajoki.fi