Yhteisöjen aika. Ryhmäilmiö-malli ja sosiaalipedagogiikka ammatillisissa oppilaitoksissa -tutkimus

Mitä ammattiin opiskelevat haluavat elämältä? Kuinka oppilaitokset valmistavat hyvään elämään ja työelämään? Mitä ovat ammatillisten opettajien arkityön kipupisteet? Millaista johtamista ammatilliset opettajat toivovat?

Koulumaailma ja työelämä ovat muutoksen keskellä. Nyky-yhteiskunnassa vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot ovat entistä keskeisempiä. Yhteisöllisyydestä löytyy ratkaisuja, kun tavoitellaan parempaa politiikkaa, terveyttä, hyvinvointia ja turvallista yksilönkehitystä. Sosiaaliset taidot ovat yhä tärkeämmässä asemassa myös työelämään siirryttäessä. Silti ryhmien ja yhteisöjen aktiivista rakentamista ja niissä tarvittavia taitoja ei juurikaan opeteta tai ohjata.

EHYT ry:n Ryhmäilmiö-malli on kehitetty vastaamaan näihin tarpeisiin. Ryhmäilmiö on konkreettinen työkalupakki nuorten kanssa työskenteleville aikuisille ryhmien ja yhteisöjen rakentamiseen jokapäiväisessä arjessa. Yhteisöjen aika on arviointitutkimus EHYT:ryn Ryhmäilmiömenetelmästä.

Lataa materiaalit
Yhteisöjen aika -tutkimus ( 1,14 Mt, pdf ) Lataa