Riskitason rahapelaaminen ja haittojen ehkäisy

Kirjoittajat: Lind, Kalle toim. 2022: Castrén, Sari, Lind, Kalle, Matilainen, Riitta, Pietilä, Eija & Tenkanen Teresa.

Riskitason rahapelaamisen tunnistaminen ja ilmiön tunnetuksi tekeminen on EHYTin rahapelihaittaehkäisytyön ydintä. Riskitason rahapelaamiseen keskittyvä selvitys on jatkoa EHYTin vuonna 2015 julkaisemaan Mirka Smolej’n, Salla Karjalaisen ja Tapio Jaakkolan kirjoittamaan Rahapelaamisen riskirajoilla -selvitykseen.

Tämän selvityksen tarkoituksena on nostaa riskitason rahapelaaminen rahapelihaittojen ehkäisytyön keskiöön. Selvityksessä käydään kattavasti läpi riskitason rahapelaamista käsittelevää kansainvälistä ja kotimaista tutkimustietoa.

Lataa materiaalit
Rahapeli_selvitys_verkkoon_2022 ( 1,03 Mt, pdf ) Lataa