Riskitason rahapelaaminen ja haittojen ehkäisy

Riskitason rahapelaamisen tunnistaminen ja ilmiön tunnetuksi tekeminen on EHYTin rahapelihaittaehkäisytyön kovaa ydintä. Tämä riskitason rahapelaamiseen keskittyvä selvitys on jatkoa EHYTin vuonna 2015 julkaisemaan Mirka Smolej’n, Salla Karjalaisen ja Tapio Jaakkolan kirjoittamaan Rahapelaamisen riskirajoilla -selvitykseen.

Tämän selvityksen tarkoituksena on nostaa riskitason rahapelaaminen rahapelihaittojen ehkäisytyön keskiöön sekä arvioida 2K-työkalun sopivuutta ja vaikuttavuutta rahapelihaittojen ehkäisyssä. Selvityksessä käydään kattavasti läpi riskitason rahapelaamista käsittelevää kansainvälistä ja kotimaista tutkimustietoa, joka on viime vuosina lisääntynyt.

Lataa materiaalit
Rahapeli_selvitys_verkkoon_2022 ( 1,03 Mt, pdf ) Lataa