Ratkaisukeskeinen ehkäisevä päihdetyö nuorisotyön yksilöohjauksessa

Mitä on ratkaisukeskeinen yksilöohjaus nuorisotyön ehkäisevän päihdetyön välineenä? Miten tukea nuorta hänen omista lähtökohdistaan käsin, vahvistaen nuoren omaa toimijuutta ja sitoutumista omaan muutokseensa? Ratkaisukeskeinen ehkäisevä päihdetyö nuorisotyön yksilöohjauksessa -opas kertoo esimerkein miten nuorisotyöntekijä voi ohjata nuoren muutosta ja miten tukea päihteiden käytön vähentämistä ratkaisukeskeisten kysymysten kautta. Opas on tällä hetkellä saatavilla vain tulostettavana versiona. Opas on laadittu osana Nuorisoalan Osaamiskeskustoimintaa (2020-2023).

Lataa materiaalit
Ratkaisukeskeinen ehkäisevä päihdetyö nuorisotyön yksilöohjauksessa ( 1,83 Mt, pdf ) Lataa