Mitä WHO:n maaprofiilit kertovat alkoholikulttuurien eroista? -julkaisu

Suomessa viitataan usein eurooppalaiseen juomatapaan, kun puhutaan suomalaisesta alkoholikulttuurista ja sen muutoksesta. Ei kuitenkaan ole olemassa vain yhtä eurooppalaista tapaa käyttää alkoholia.
Halutessamme muuttaa juomatapojamme meidän on tunnettava, millaista eurooppalaisuutta tavoittelemme.

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisee tietoa eri maiden alkoholinkulutuksesta ja siihen liittyvistä haitoista. Eri maat sijoittuvat WHO:n luokituksessa viisiportaiselle asteikolle toisaalta juomistavan
haitallisuudessa, toisaalta alkoholille menetetyissä elinvuosissa.

Tämä julkaisu esittelee WHO:n maaprofiilien pohjalta eurooppalaista alkoholikulttuuria eri maissa.

Lataa materiaalit
Mitä WHO:n maaprofiilit kertovat alkoholikulttuurien eroista? ( 3,12 Mt, pdf ) Lataa