Yhteiskehittämistyöpaja etsivälle nuorisotyölle

Flickor.

Etsivä nuorisotyöntekijä, tule kehittämään uutta materiaalia päihteiden puheeksioton tueksi nuoren kanssa.

Päihteiden puheeksiotto nuoren kanssa

Teetkö etsivää nuorisotyötä? Jos vastasit kyllä, tule kehittämään uutta materiaalia päihteiden puheeksioton tueksi yhdessä kollegoiden ja EHYT ry:n osaamiskeskustoiminnan asiantuntijoiden kanssa. Yhteiskehittämistyöpaja järjestetään tiistaina 15.12.2020 klo 12:30-15:00 Teams-alustalla, missä aihetta käsitellään sekä yhteisen keskustelun kautta että erilaisia osallistavia verkkotyökaluja hyödyntäen. Työpajassa pohditaan mm. mitä etsivässä työssä erityisesti tulee huomioida, kun päihteet otetaan puheeksi nuoren kanssa. Työpajan kautta saatua materiaalia hyödynnetään etsivälle nuorisotyölle suunnatun materiaalin ja koulutuksen kehittämisessä.

Ilmoittaudu mukaan 11.12.2020 mennessä: https://q.surveypal.com/Yhteiskehittamistyopaja-Etsiva-nuorisotyo

Mukaan mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta. Työpajan osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lisätietoja:

Mika Piipponen

Piipponen Mika

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 400 1463
Katso henkilön esittely