Uudenmaan päihde- ja mielenterveystoimijoiden etätapaaminen

Uudenmaan päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkosto kokoontuu etätapaamiseen 26.1.2021 klo 9-11 keskustelemaan sote-uudistuksen tilanteesta sekä sote-muutostuesta.

Tilaisuuden aiheena on sote-uudistuksen tilanne, järjestöjen muutostuki sekä näkemykset siitä, mitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt voivat tarjota sote-muutostuelle, mitä järjestöt odottavat sote-muutuostuelta sekä miten organisoituminen Uudellamaalla kannattaa toteuttaa.

Järjestöjen sote-muutostuessa on kyse Maakuntien neuvottelujärjestön ja SOSTEn suunnittelemasta ohjelmasta, jolle on haettu STEA-rahoitusta. Suunnitelmassa Uudenmaan osuus on kaksi henkilötyövuotta ja hallinnoijana toimii EJY ry.

EHYT ry, Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry ja Mieli Suomen Mielenterveys ry toimivat tällä kertaa tilaisuuden järjestäjinä.

Tule mukaan keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta!

Lisätietoa Kumajan sivuilla: https://kumaja.fi/tapahtuma/uudenmaan-paihde-ja-mielenterveystoimijoiden-etatapaaminen-26-1-2021/

Ilmoittautumisethttps://link.webropolsurveys.com/EP/5BD51F7C774AE2B3

Lisätietoja:

Törrönen Soile

Järjestöasiantuntija 040 526 7201
Katso henkilön esittely