Nuuska-agenttimallin verkkokoulutus

Nuuska-agenttimallin kuvituskuva.

Toimitko yläkouluikäisten nuorten parissa? Oletko kiinnostunut nuorten nuuskan käytön ehkäisystä ja haluaisit toimia nuuska-agenttiohjaajana?

EHYT järjestää maksuttoman nuuska-agenttimallin verkkokoulutuksen, jonka kohderyhmänä ovat yläkouluikäisten nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset, kuten esimerkiksi opettajat, nuoriso-ohjaajat, terveydenhoitajat, kuraattorit tai koulunkäynninohjaajat.

Nuuska-agenttimalli

Nuuska-agenttimallissa nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta ja sen käytön vaikutuksista, ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä.

Koulutettu nuuska-agenttiohjaaja perehdyttää vapaaehtoiset, 7.-9. -luokkalaiset nuoret nuuska-agenteiksi, jotka seuraavat nuuskailmiötä omissa toimintaympäristöissään, koulussa tai vapaa-ajalla. Havainnointi ei kohdistu yksittäisiin henkilöihin. Nuuska-agentit pitävät nuuskainfoja nuoremmille oppilaille koulutyön sisällä tai vapaa-ajalla esim. harrastustoiminnassa. Malli on ohjaajalle helppo, koska nuoret ovat itse suunnittelijoita, tekijöitä, arvioijia ja vaikuttajia. Nuoret saavat toiminnastaan digitaalisen Open Badge -osaamismerkin, jonka voi liittää esim. kesätyöhakemukseen tai ansioluetteloon.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustietoa nuuskasta ja nuuskan käytön vaikutuksista yksilöön, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Koulutus antaa valmiudet toimia nuuska-agenttiohjaajana vapaaehtoisille nuorille.

Koulutusympäristö

Tiistaina 15.12.2020 klo 13-15 Teams-alustalla.

Osallistuminen

Osallistuminen on helppoa: voit osallistua koulutukseen tietokoneella, kännykällä tai tablet-laitteella mistä tahansa, kunhan sinulla on verkkoyhteys. Suosittelemme osallistumista tietokoneen välityksellä ja langallisen verkon kautta. Ilmoittautuneille lähetään osallistumislinkki ennen koulutusta.

Kouluttajina toimivat EHYT ry:n asiantuntijat Miia Hietaniemi ja Katri Saarela.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 14.12. tällä lomakkeella.

Lisätietoja