Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Päihdeasioiden puheeksiotto

Kaksi ihmistä lyö ylävitosen.

EHYT järjestää verkkokoulutuksen päihdeasioiden puheeksi ottamisesta ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

EHYT järjestää maksuttoman Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen, jonka kohderyhmänä ovat ammattilaiset mm. kunnissa ja sote-kuntayhtymissä sekä muut ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneet. Koulutus toteutetaan keskiviikkona 5.5.2021 klo 13-15 Teams-alustalla.

Koulutuksen teemana on päihdeasioiden puheeksiotto ja sen merkitys haittojen ehkäisyssä yksilölle ja yhteiskunnalle. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä päihdeasioiden puheeksioton merkityksestä ja vahvistaa taitoja ottaa puheeksi ja puuttua havaittuihin riskeihin.

Koulutus kestää kaksi tuntia ja sisältää luentoja, keskustelua chatin välityksellä sekä puheeksioton menetelmien ja materiaalien esittelyä.

Koulutuksen sisältö

  • Aikuisväestön alkoholinkäyttö Suomessa / Tuomas Tenkanen, aikuistyön osastopäällikkö, EHYT ry
  • Päihteidenkäytön puheeksiotto osana ammattilaisen työtä / Solja Niemelä, päihdelääketieteen apulaisprofessori, ylilääkäri, Turun yliopisto ja TYKS Riippuvuuspsykiatria
  • Alkoholin riskikäytön puheeksiotto ja systemaattinen kirjaaminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä / Susanna Leimio, Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori, YTM, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos

Koulutukseen osallistuneet voivat hakea Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen sähköistä Open Badge -osaamismerkkiä. Lisäksi koulutukseen osallistuneille lähetetään Ehkäisevän päihdetyön TEEMA -uutiskirje.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 25.4.2021 tästä linkistä Surveypal-lomakkeella. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin pari päivää ennen koulutuksen alkua. Koulutukseen mahtuu mukaan 300 osallistujaa.

Lisätietoja

Korpela Sinikka

Asiantuntija, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa 0400 274 833
Katso henkilön esittely