Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Nuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisy

Kaksi ihmistä lyö ylävitosen.

Nuorten huumeiden käyttö näkyy sosiaali- ja terveyspalveluissa yhä enemmän. Miten voisimme ennalta ehkäistä nuorten huumeiden käyttöä ja miten erityisesti nuoret naiset kokevat oman asemansa?

EHYT järjestää maksuttoman Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen, jonka kohderyhmänä ovat hyvinvointi- ja ehkäisevää päihdetyötä tekevät toimijat. Koulutus järjestetään tiistaina 16.04.2024 klo 9-11 Teams -ympäristössä.

Koulutuksen tavoitteena on ammattilaisten ja vapaaehtoisten ehkäisevän työn osaamisen vahvistaminen ja lisätä ajankohtaista tietoa nuorten huumeilmiöstä Suomessa. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä erityisesti naisten kokemasta stigmasta ja osallisuudesta huumeilmiössä sekä vahvistaa taitoja ottaa huumeet puheeksi.

Koulutus kestää kaksi tuntia sisältäen luentoja ja vuorovaikutteista osallistumista.

Kouluttajina toimivat THL:n asiantuntija Inari Viskari, Lapin yliopiston sosiaalityön professori Sanna Hautala sekä EHYTin koordinaatioyksikön päällikkö Kim Kannussaari.

OHJELMA:

Tervetuloa – Elisa Aarnio, EHYT ry

Naisiin kohdistuva stigma ja osallisuus huumeilmiössä – Sanna Hautala, Lapin yliopisto

Huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen – Inari Viskari, THL

Huumeiden puheeksiotto – Kim Kannussaari, EHYT ry

Loppusanat, Elisa Aarnio, EHYT ry

Koulutukseen osallistuneet voivat hakea Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen sähköistä Open Badge -osaamismerkkiä. Lisäksi koulutukseen osallistuneille lähetetään EHYT tukena työssä -uutiskirje.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 15.04.2024 tällä lomakkeella (lyyti-lomake)
Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisvahvistus ja osallistumislinkki sähköpostiin pari päivää ennen koulutuksen alkua. Koulutukseen mahtuu mukaan max 200 osallistujaa.

Lisätietoja:

Elisa Aarnio.

Aarnio Elisa

Asiantuntija, Itä-Suomi 050 5710 480
Katso henkilön esittely