Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Maahanmuuttaneet mukaan ehkäisevään päihdetyöhön. Miksi ja miten?

Kaksi ihmistä lyö ylävitosen.

Ehkäisevää päihdetyötä kulttuurisensitiivisesti ja osallistavasti

EHYT järjestää maksuttoman Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen, jonka kohderyhmänä on eri alojen ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään maahanmuuttajataustaisia asiakkaita sekä järjestötoimijat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Koulutus järjestetään keskiviikkona 11.10.2023 klo 9-11 Teams -ympäristössä.

Koulutuksen tavoitteena on ammattilaisten ja vapaaehtoisten kulttuurisensitiivisen ehkäisevän työn osaamisen vahvistaminen ja työvälineisiin tutustuminen.

Koulutus tarjoaa:

  • tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä maahanmuuttajataustaisten parissa ja muuttuvassa toimintaympäristössä
  • Hadiya-hankkeen aikana saatuja kokemuksia, miten tavoittaa, kohdata ja kuunnella erilaisista taustoista tulevia asiakkaita
  • tietoa kulttuurisensitiivisestä työotteesta ja Hadiya-hankkeessa tuotetuista työvälineistä

Koulutus kestää kaksi tuntia sisältäen Hadiya-hankkeessa työskentelevien alustuksia ja vuorovaikutteista osallistumista. Kysymyksille ja keskustelulle on varattu runsaasti aikaa.

Kouluttajina toimivat EHYTin Hadiya-hankkeen asiantuntijat: projektipäällikkö Leena Sipinen, koulutussuunnittelijat Malika Diouani, Hodman Ismail ja Mahad Ahmed.

Koulutukseen osallistuneet voivat hakea Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen sähköistä Open Badge -osaamismerkkiä. Lisäksi koulutukseen osallistuneille lähetetään EHYT tukena työssä -uutiskirje.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 6.10.2023 tällä lomakkeella (Lyyti-lomake).
Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisvahvistus ja osallistumislinkki sähköpostiin päivää ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja:

Korpela Sinikka

Asiantuntija, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa 0400 274 833
Katso henkilön esittely