Katarina Rehnström.

Rehnström Katarina

Utbildningsplanerare
050 408 1725 Elimägatan 25-27, 00510 Helsingfors
Jag ansvarar för koordinering av rusmedelsförebyggande lektioner, personal- och föräldramöten i Svenskfinland. Ungas välmående är en hjärtesak för mig. Förutom att jag själv utbildar elever, personal och föräldrar i svenskspråkiga skolor, rekryterar och utbildar vi personer till utbildarnätverket som besöker skolor runtom i landet. Jag vill värna om att vår rusmedelsförebyggande verksamhet i skolkontexten kan erbjudas på svenska.