Valtionavustushankkeessa toimivan järjestöjaoston väliraportti