Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, TEM (VN/8737/2019)