Rahayhteisöjen yhdistämistä koskeva hanke, EPT-verkosto