Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (VN/23119/2023)