Järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen (VN/10384/2019)