Päihteet ja pelaaminen puheeksi järjestöissä

Kaksi kättä yhdessä.

Tavoite 

Päihteiden käyttö tai pelaaminen voivat näkyä järjestöjen toiminnassa. Tule tutustumaan teemaan ja hankkimaan valmiuksia asiasta puhumiseen sekä pohtimaan, miten järjestöt voivat huomioida päihteet ja pelaamisen omassa toiminnassaan.

EHYT ry:n Päihteet ja pelaaminen puheeksi järjestöissä -koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja saa tietoa päihteistä ja rahapelaamisesta sekä valmiuksia päihde- ja peliasioiden puheeksi ottamiseen järjestötoiminnassa.

Sisältö

Koulutus sisältää luentoja, keskustelua, yhteistä työskentelyä sekä konkreettisia työvälineitä ja toimintamalleja. Pääset myös keskustelemaan ja verkostoitumaan muiden järjestötoimijoiden kanssa.

Koulutuksen ohjelmaan sisältyvät mm. seuraavat teemat:

  • Mitä ovat päihteet, rahapelaaminen ja ehkäisevä päihdetyö?
  • Miten päihteisiin ja pelaamiseen liittyvät teemat näyttäytyvät alueella?
  • Miksi ja miten päihteiden käytöstä ja rahapelaamisesta kannattaa puhua?
  • Mistä saa lisää tietoa valtakunnallisista oma-apusivustoista tai alueen palveluista?

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikkien järjestöjen, yhdistysten, seurojen ja seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.  Osallistuminen ei vaadi ennakkotietoja tai -osaamista.

Koulutuksen kesto ja tapa

Koulutus kestää noin kaksi tuntia ja se voidaan järjestää kasvokkaisena tai etäyhteyksin (Teams). Koulutukseen osallistuneet voivat hakea sähköistä Open Badge -osaamismerkkiä.

Hinta

Päihteet ja pelaaminen puheeksi järjestöissä -koulutus on osallistujille maksuton.

Lisätiedot

Katso tulevat Päihteet ja pelaaminen järjestöissä -koulutukset tapahtumakalenterista.

Jiri Sironen.

Sironen Jiri

Osastopäällikkö, Alue- ja järjestötoiminta 0404509077
Katso henkilön esittely