Päihdekasvatus toisen asteen oppilaitoksissa

Päihteistä on hyvä keskustella aikuistuvien nuorten kanssa lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tarjoamme oppilaitoksille päihteitä käsitteleviä oppitunteja sekä tietoa ja tukea päihteettömyyden edistämiseen ja päihteiltä suojaavien tekijöiden vahvistamiseen.

Nuori nainen kävelee koulun portaita reppu selässä

Päihdekasvatus toisella asteella on erittäin tärkää ja siihen kannattaa satsata. Aikuistuva nuori tarvitsee tietoa ja keskustelua päihteistä, niihin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista. EHYT tarjoaa lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille päihteitä käsitteleviä oppitunteja, joista nuori saa välineitä päihteisiin liittyvien valintojensa ja oman hyvinvointinsa tueksi.

Lisäksi koulutamme toisen asteen henkilökuntaa ja annamme vinkkejä, miten oppilaitoksessa voidaan vahvistaa päihteiltä suojaavia tekijöitä, kuten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, nuorten keskuudessa. Meillä on myös tarjolla materiaaleja, joita oppilaitoksen henkilökunta voi itse hyödyntää oppitunneilla, toimintapisteissä, teemapäivissä jne.

Tutustu tarjontaamme!

Päihdeilmiö-oppitunti

Tunnilla tutustutaan keskustellen suomalaisten päihteidenkäytön historiaan. Tämän lisäksi pohditaan sitä, miksi päihteitä käytetään ja millaisia seurauksia päihteiden käytöllä voi olla.

SELVIS-oppitunnit

Selkokielinen päihdekasvatusmenetelmämme SELVIS on suunnattu kehitysvammaisille toisen asteen ryhmille. Oppitunneilla käsitellään alkoholia ja tupakkaa kohderyhmälle sopivalla tavalla, hyödyntäen sarjakuvia ja videota keskusteltaessa yhdessä päihteistä. 

Ryhmäilmiö-koulutus toisen asteen henkilöstölle

Koulutuksessa nostetaan esiin toimivan ja turvallisen ryhmän merkitys toisella asteella opiskelevan nuoren hyvinvoinnille. Koulutuksesta ja siihen sisältyvästä kirjasta saa valmiuksia hyvän ryhmähengen luomiseen ja ylläpitämiseen.

Ehkäisevä päihdetyö toisella asteella -koulutus ammattilaisille

Koulutuksessa muistutetaan oppilaitoksen henkilökunnan oikeuksista ja velvollisuuksista päihteiden käyttöön puuttumiseen tai huolen esiin nostamiseen. Saat kättä pidempää nuuska- ja kannabismyyttien selättämiseen sekä ajankohtaista tietoa nuorten päihteiden käytön tilanteesta.

Webinaarivanhempainilta 2. aste

Tilaisuus tulla kuuntelemaan aluekohtaista tietoa nuorten päihteiden käytön tilanteesta ja faktoja päihteistä.

Miten puhua kannabiksesta

Kannabis kiinnostaa ja puhututtaa nuoria. Miten puhua kannabiksesta -koulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja kannabiksen käsittelyyn nuorten kanssa kouluissa ja oppilaitoksissa.

Materiaalit omaan käyttöön

Oppilaitoksen henkilökunta voi tehdä päihde- ja pelikasvatustyötä myös omin voimin. Tähän tärkeään työhön tarjoamme tukea erilaisten materiaalien kautta. Oppituntimateriaaleja, rastiratoja, toimintapisteitä, teemapäivien ohjelmaa ja paljon muuta löydät sivujemme ”Työkalut ja materiaalit”-osiosta.

Herätä nuorten huomio videoiden ja visojen avulla

Ota käyttöösi nuorille suunnatun BuenoTalk-tilin soittolista Youtubessa, johon on koottu ne videot jotka soveltuvat tunneilla katsottavaksi ja herättämään yhteistä keskustelua. Löydät videoiden alta valmiita kysymyksiä, jotka toimivat keskustelunavauksena. Testaa yhdessä luokan kanssa, mitä tiedätte päihteistä ja pelaamisesta visojen avulla.

Tilaa uutiskirje toiselle asteelle!

Päihdekasvatuksen uutiskirje kertoo ammattilaisten koulutustarjonnasta, ajankohtaisista päihteisiin liittyvistä ilmiöistä sekä päihdekasvatuksen menetelmistä ja materiaaleista, joiden avulla oppilaitos voi itse toteuttaa päihdekasvatusta. Uutiskirje ilmestyy ilmestyy 2–3 kertaa vuodessa. Lue viimeisin uutiskirje.

Tilaa
Nainen kuuntelee musiikkia kuulokkeista puistossa.