Päihde- ja pelikasvatus yläkouluissa

Yläkouluikäiset nuoret tarvitsevat tietoa päihteistä ja pelaamisesta hyvinvointinsa tueksi. EHYT tarjoaa yläkouluille päihdekasvatus- ja pelikasvatusoppitunteja sekä päihde- ja peliaiheisia vanhempainiltoja ja henkilöstöinfoja. Lisäksi tuemme eri tavoin koulujen nikotiinittomuustyötä.

Kouluttaja vetää päihdekasvatustuntia luokkahuoneessa oppilaille.
Kuva: Lassi Lintunen / EHYT ry

Tutustu yläkouluille tarjoamiimme kokonaisuuksiin!

Yläkouluikäisiä kiinnostavat faktat päihteistä ja pelaamisesta ja nuoret haluavatkin usein haastaa aikuisia näiden teemojen käsittelyssä. EHYT tarjoaa yläkouluille sekä päihde- että peliaiheisia oppitunteja, henkilöstö- ja huoltajientilaisuuksia päihde- ja pelikasvatuksen tueksi. Tuemme myös kouluja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyssä kannustamalla nuoria nikotiinittomuuteen sekä toimimaan vapaaehtoisina vertaisvaikuttajina.

Päihde- ja pelikasvatusmenetelmämme lisäävät nuorten hyvinvointiin liittyviä tietoja, taitoja, kriittistä ajattelua ja itsetuntemusta ja antavat valmiuksia vanhemmille sekä henkilöstölle päihteistä ja pelaamisesta keskustelemiseen nuorten kanssa.

Hubu®-oppitunnit, -henkilöstö ja -vanhempaintilaisuus

Hubu®-menetelmällä tuetaan koko oppilaitosyhteisöä päihdekasvatuksen toteuttamisessa. Tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä sekä keskustella päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista oppilaiden, opettajien sekä vanhempien kanssa.

Nuuska-agentti-malli

EHYT ry:n tuottamassa Nuuska-agentti-mallissa yläkoulun 7.-9. -luokkalaiset nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia muiden nuorten keskuudessa. Agenttien toimintaa ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esim.  opettaja, nuoriso-ohjaaja tai muu nuorten kanssa toimiva taho. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta ja sen käytön vaikutuksista, ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä.

Pelitaito-oppitunnit, henkilöstötilaisuus ja vanhempainilta

Pelikasvatus on tärkeä osa lasten ja nuorten mediakasvatusta. Yläkoulujen Pelitaito-oppitunneilla, vanhempainilloissa ja henkilöstötilaisuuksissa keskustellaan pelaamisen hyödyistä ja haitoista sekä annetaan käytännön vinkkejä pelaamisen hallintaan ja hyvän arjen rakentamiseen.

SELVIS-oppitunnit

Selkokielinen päihdekasvatusmenetelmämme SELVIS on suunnattu kehitysvammaisille yläkouluikäisille tai sitä vanhemmille nuorille ja nuorille aikuisille. Oppitunneilla käsitellään alkoholia ja tupakkaa kohderyhmälle sopivalla tavalla, hyödyntäen sarjakuvia ja videota keskusteltaessa yhdessä päihteistä.

Miten puhua kannabiksesta

Kannabis kiinnostaa ja puhututtaa nuoria. Miten puhua kannabiksesta -koulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja kannabiksen käsittelyyn nuorten kanssa kouluissa ja oppilaitoksissa.

Materiaalit omaan käyttöön

Oppilaitoksen henkilökunta voi tehdä päihde- ja pelikasvatustyötä myös omin voimin. Tähän tärkeään työhön tarjoamme tukea erilaisten materiaalien kautta. Oppituntimateriaaleja, rastiratoja, toimintapisteitä, teemapäivien ohjelmaa ja paljon muuta löydät sivujemme ”Työkalut ja materiaalit”-osiosta.

Herätä nuorten huomio videoiden ja visojen avulla

Ota käyttöösi nuorille suunnatun BuenoTalk-tilin soittolista Youtubessa, johon on koottu ne videot jotka soveltuvat tunneilla katsottavaksi ja herättämään yhteistä keskustelua. Löydät videoiden alta valmiita kysymyksiä, jotka toimivat keskustelunavauksena. Testaa yhdessä luokan kanssa, mitä tiedätte päihteistä ja pelaamisesta visojen avulla.

Tilaa Tsemppaajat-uutiskirje!

Tsemppaajat-uutiskirje kertoo ajankohtaiset terveiset ehkäisevän päihdetyön kentältä opettajille ja muille lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Tsemppaajat ilmestyy 4 kertaa vuodessa, koulujen lukuvuoden aikana.

Tilaa
Nainen kuuntelee musiikkia kuulokkeista puistossa.