Päihde- ja pelikasvatus yläkouluissa

Yläkouluikäiset nuoret tarvitsevat tietoa päihteistä ja pelaamisesta hyvinvointinsa tueksi. EHYT tarjoaa yläkouluille päihdekasvatus- ja pelikasvatusoppitunteja sekä päihde- ja peliaiheisia vanhempainiltoja ja henkilöstöinfoja. Lisäksi tuemme eri tavoin koulujen nikotiinittomuustyötä.

Kouluttaja vetää päihdekasvatustuntia luokkahuoneessa oppilaille.
Kuva: Lassi Lintunen / EHYT ry

Tutustu yläkouluille tarjoamiimme kokonaisuuksiin!

Yläkouluikäisiä kiinnostavat faktat päihteistä ja pelaamisesta ja nuoret haluavatkin usein haastaa aikuisia näiden teemojen käsittelyssä. EHYT tarjoaa yläkouluille sekä päihde- että peliaiheisia oppitunteja, vanhempainiltoja ja henkilöstöinfoja päihde- ja pelikasvatuksen tueksi. Tuemme myös kouluja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyssä kannustamalla nuoria nikotiinittomuuteen sekä toimimaan vapaaehtoisina vertaisvaikuttajina.

Päihde- ja pelikasvatusmenetelmämme lisäävät nuorten hyvinvointiin liittyviä tietoja, taitoja, kriittistä ajattelua ja itsetuntemusta ja antavat valmiuksia vanhemmille sekä henkilöstölle päihteistä ja pelaamisesta keskustelemiseen nuorten kanssa.

Hubu-oppitunnit, -henkilöstö ja -vanhempaintilaisuus

Hubu-menetelmällä tuetaan koko oppilaitosyhteisöä päihdekasvatuksen toteuttamisessa. Tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä sekä keskustella päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista oppilaiden, opettajien sekä vanhempien kanssa.

Nuuska-agenttimalli

EHYT ry:n tuottamassa Nuuska-agenttimallissa yläkoulun 7.-9. -luokkalaiset nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia muiden nuorten keskuudessa. Agenttien toimintaa ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esim.  opettaja, nuoriso-ohjaaja tai muu nuorten kanssa toimiva taho. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta ja sen käytön vaikutuksista, ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä.

Pelitaito-oppitunnit, vanhempainilta ja opettajien info

Pelikasvatus on tärkeä osa lasten ja nuorten mediakasvatusta. Yläkoulujen Pelitaito-oppitunneilla, vanhempainilloissa ja henkilöstöinfoissa keskustellaan pelaamisen hyödyistä ja haitoista sekä annetaan käytännön vinkkejä pelaamisen hallintaan ja hyvän arjen rakentamiseen.

Smokefree-kilpailu

Smokefree-kilpailu on valtakunnallinen, yläkouluikäisten koulu- ja harrasteryhmien nikotiinittomuuskilpailu. Kilpailuun osallistuminen on helppo tapa käsitellä nikotiinituotteita ja niiden käytön vaikutuksia nuorten kanssa. Kilpailukauden lopuksi nikotiinittomina pysyneiden ryhmien kesken arvotaan neljä 1000 euron arvoista palkintoa.

Miten puhua kannabiksesta

Kannabis kiinnostaa ja puhututtaa nuoria. Miten puhua kannabiksesta -koulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja kannabiksen käsittelyyn nuorten kanssa kouluissa ja oppilaitoksissa.

Tilaa Tsemppaajat-uutiskirje!

Tsemppaajat-uutiskirje kertoo ajankohtaiset terveiset ehkäisevän päihdetyön kentältä opettajille ja muille lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Tsemppaajat ilmestyy 4 kertaa vuodessa, koulujen lukuvuoden aikana.

Tilaa
Nainen kuuntelee musiikkia kuulokkeista puistossa.