Olet täällä

Kannabishankkeet

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille 20182020

www.kannabishanke.fi

Hanke on EHYT ry:n ja YAD ry:n valtakunnallinen yhteishanke, joka toteutetaan 1.1.2018–31.12.2020.

Hankkeesta hyötyvät kannabista käyttävät nuoret, jotka saavat hankkeessa kehitettävän interventiomallin avulla tukea kannabiksen käytön lopettamiseen tai vähentämiseen ja sitä kautta paremmat mahdollisuudet kiinnittyä opiskeluihin
ja/tai työelämään. Etenkin 2. asteen opinnoista tippuminen lisää riskiä moniin syrjäytymistä synnyttäviin asioihin, joista yhtenä on kannabiksen käytön runsastuminen.

Hankkeen tavoitteena on

1. Havahduttaa kannabiksen käyttäjät tunnistamaan käytön riskejä
2. Tarjota kannabiksen käyttäjille välineitä omaehtoiseen käytön vähentämiseen ja lopettamiseen
3. Vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden toimintavalmiuksien ja roolin vakiinnuttaminen
4. Vähentää erityispalveluiden tarvetta
5. Lieventää kannabiksen käytöstä aiheutuvaa leimaa
6. Vahvistaa opiskelu- ja työelämävalmiuksia
7. Juurruttaa toimintamallit nuoria kannabiksen käyttäjiä kohtaavien ammattilaisten keskuuteen

Näihin tavoitteisiin päästään seuraavilla toimenpiteillä

1. Lisätään kohderyhmien kannabistietämystä kouluttamalla
2. Koulutetaan nuoria kohtaavat ammattilaiset hankkeen mallin mukaisesti
3. Kartoitetaan ja tuotetaan saataville parhaat mahdolliset oma-apumallit kansainvälisesti, eri alustoilla
4. Tuoda vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kokemukset mallin kehittämiseen
5. Ollaan aktiivisia verkostoissa sekä tarjotaan asiantuntijuutta niihin.
6. Selvitetään kannabiksen käyttö ja merkitys nuorten keskuudessa hankkeen alkuvaiheessa
7. Loppukartoitukset kohderyhmille sekä hyvällä arvioinnilla ja raportoinnilla.

Hankkeen tuotoksena syntyy interventiomalli, jonka avulla nuorten kannabiksen käyttäjien käyttö loppuu tai vähenee.
Heidän osallisuutensa vahvistuu ja opiskelu- ja työelämävalmiudet paranevat. Malli luodaan yhdessä nuorten vertaisryhmän kanssa tarkkaan arvioiden sekä keskusteluilla ryhmän kanssa.

Lisätiedot:

Kim Kannussaari
projektipäällikkö
p. 050 597 7555

Miten puhua kannabiksesta -hanke 2015 - 2017

Mitä? Koulutus, joka sisältää materiaali- ja faktapaketit sekä oppitunti- ja vanhempainiltamallit.
Miksi? Käytännönläheinen ja kompakti koulutus auttaa ottamaan kannabiskysymykset haltuun ja antaa työkaluja aiheesta keskusteluun nuorten kanssa.
Kenelle?  Yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten terveystiedon opettajille ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille sekä kaikille muille nuorten parissa työskenteleville.

EHYT ry yhteistyössä Suomen Terveydenhoitajaliitto (STHL ry) ja Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat (Liito ry) kanssa toteutti Miten puhua kannabiksesta -hankkeen vuosina 2015 – 2017. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa ja mallintaa toimintatapoja kannabishaittojen ehkäisyyn yläkouluissa ja 2. asteen oppilaitoksissa. Hankkeessa tuotettiin koulutusmalli, kouluttajakoulutusmalli sekä Kannabisilmiö-materiaalipaketti, jotka ladattavissa alempaa. Hanke rahoitettiin terveyden edistämisen määrärahoista.

Lisätietoa:

Kim Kannussaari
asiantuntija
kim.kannussaari (at) ehyt.fi
p. 050 5977 555

 

Koulutusmateriaali

Tutustu koulutuksessa käytettäviin esityksiin. Pääset lukemaan niitä oheisten linkkien kautta.

Miten puhua kannabiksesta -koulutusmateriaali (päivitetty 03/2019)

Miten puhua kannabiksesta -koulutusmateriaali vanhempainiltoihin (päivitetty 03/2019)

Kannabis-faktapaketti (päivitetty 10/2016)

 

Utbildningsmaterial

Bekanta dig med utbildningens presentationer. Du kommer åt dem med att trycka på följande länkar:

Hur ska man tala om cannabis-utbildningsmaterial (power point)

Hur ska man tala om cannabis- utbildningsmaterial för föräldrakvällar (power point)

Faktapaket om cannabis (word)

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
15 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.