Krista Lindberg.

Schulman Krista

utbildningsplanerare
050 466 4941 Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors

Jag ansvarar för den svenskspråkiga skolverksamheten i grundskolan och på andra stadiet. Till mitt ansvarsområde hör att utbilda våra nya utbildare samt koordinera utbildningarna inom rusmedelsfostran och spelkunskap på svenska. En stor del av min tid tillbringar jag i olika skolor där jag får diskutera välmående och rusmedel med både ungdomar och vuxna. Jag ansvarar även för utveckling och uppdatering av våra utbildningsmaterial och fungerar även som svenskspråkig sakkunnig i frågor gällande barn och unga.