Krista Lindberg.

Schulman Krista

utbildningsplanerare
050 466 4941 Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors

Jag ansvarar för spelfostran i skolor och förebyggande av skador orsakade av spelande. Jag koordinerar lektioner till skolor samt tillfällen och utbildningar för vårdnadshavare och professionella. Dessutom utbildar jag nya utbildare i Spelkunskap-metoden. Du kan kontakta mig gällande spelfostran på finska, svenska och engelska.