Tupakoinnin lopettaja tarvitsee kannustusta

kukat.

Lopettaja tarvitsee kannustajan. Tässä muutamia vinkkejä, jotka on hyvä pitää mielessä, kun tukee ystävää, työkaveria tai perheenjäsentä lopettamispäätöksen tekemisessä ja siinä pysymisessä.

Lopettamiseen on valmistauduttava ja lopettamispäätöstä on työstettävä huolella etukäteen, jotta tahtoa löytyy tiukan paikan tullen. Kirjaa ylös, mikä tupakoinnissa kyllästyttää ja mitä hyötyä lopettamisesta olisi? Tupakoinnin lopettaminen kannattaa monella tapaa, mutta mikä eniten motivoi, on yksilöllistä.

Millaisiin tilanteisiin tupakointi erityisesti liittyy, miten se rytmittää arkea? Mitä kenties menettää tupakoinnin lopettaessaan? Varmaa on, että tupakanhimo iskee. Yhdessä voi vaikka ideoida ennakkoon keinoja selviytyä tai jotain korvaavaa tekemistä, kun näin käy.

Lopettamista harkitsevaa kannattaa myös kannustaa tupakointikertojen vähentämiseen, se voi edistää lopettamispäätöstä. Voit esimerkiksi kirjata jokaisen tupakointikerran, siihen liittyvän kellonajan ja tunnetilan. Tämä auttaa ymmärtämään omia tupakointitottumuksia ja määrää.

Niin läheisen kuin tupakoijan on hyvä muistaa, että lopettamiskertoja tarvitaan usein enemmän kuin yksi. Repsahdus on lannistavaa, mutta aiemmat yritykset kannattaa käydä läpi ja hyödyntää seuraavaan kertaan. Se saattaa jo johtaa pysyvään muutokseen. Läheisten on tärkeää tietää lopettamispäätöksestä, sillä heidän kannustuksensa ja tukensa on erittäin tärkeää. Uskaltakaa puhua ääneen, minkälaista kannustusta toivot tai minkälaista tukea olet valmis antamaan.

Jollekin riittää lopettamiseen pelkkä vahva päätös ja tahdonvoima. Toiset tarvitsevat vieroitukseen nikotiinikorvaustuotteita, lääkehoitoa ja ohjausta. Asiantuntemusta löytyy esimerkiksi terveydenhuollosta tai apteekista. Joku voi hyötyä vertaisryhmästä tai internetin keskustelutuesta, kuten 28 päivää ilman -verkkotukitapaamisista.

Lopettaminen onnistuu, kun lopettajan motivaatio, tahtotila, elämäntilanne ja keinot ovat kohdallaan. Mitä huolellisemmin lopettamista työstää mielessään ja valmistautuu siihen, sitä suurempi mahdollisuus on onnistua. -Uskalletaan puhua tupakoinnista!

Lisää vinkkejä saat tästä videosta

Lisätietoa:

28 päivää ilman

Stumppi

Fressis

Stumppaa tähän

Päihdelinkki

THL tupakoinnin lopettaminen