Monialainen ehkäisevä päihdetyö kunnassa – tiedosta käytäntöön

Nuori mies ja nainen katsovat auringon laskua.

Tavoite   

Monialainen ehkäisevä päihdetyö -työpajan tavoitteena on ehkäisevän päihdetyön tietopohjan vahvistaminen ja yhteisen tilannekuvan luominen. Työpaja myös luo kuvaa kunnan päihdetilanteesta ja ehkäisevän päihdetyön mahdollisuuksista vastata tähän.  

Toiminnallisessa koulutuksessa tuetaan yhteissuunnittelua, eri toimialojen ammattilaisten verkostoitumista ja motivaatiota sekä luodaan yhteistä tietopohjaa ehkäisevän työn perusteista. 

Sisältö  

Ehkäisevä päihdetyö on etulinjassa huolehdittaessa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista.  

Työpajassa perehdytään ehkäisevän päihdetyön tietopohjaan ja vaikuttaviin menetelmiin sekä analysoidaan ja kehitetään yhdessä oman kunnan ehkäisevän päihdetyön käytäntöjä yhä toimivimmiksi.   

Osallistujat saavat työpajan aineistojen ja keskustelujen kautta yleiskuvan ehkäisevän päihdetyön tarpeista ja jo toteutuneesta työstä omassa kunnassaan sekä eväitä työn kehittämiseen yhdessä.   

Koulutus sisältää keskustelua, ryhmätehtäviä sekä käytännön harjoituksia. Kouluttajina toimivat EHYT ry:n asiantuntijat. 

Kohderyhmä  

Työpaja on tarkoitettu kuntien eri toimialoilla ehkäisevää päihdetyötä työssään toteuttaville ammattilaisille sekä seurakuntien, järjestöjen ja esimerkiksi vanhempainyhdistysten toimijoille. Myös kunnan monialaisessa työryhmässä ehkäisevää päihdetyötä suunnittelevat ja koordinoivat hyötyvät työpajasta. Tavoitteena on saada mahdollisimman monen eri toimialan edustus mukaan keskusteluja rikastuttamaan. 

Koulutuksen kesto ja tapa 

Työpajat kestävät kaksi päivää ja ne toteutetaan lähitilaisuuksina. Jokainen koulutukseen osallistunut saa halutessaan sähköisen osaamismerkin. 

Hinta  

Monialainen ehkäisevä päihdetyö -työpajan tilaavalle kunnalle 1500 €, osallistujille maksuton. Hinta sisältää työpajan suunnittelun ja fasilitoinnin sekä työpajassa käytetyn materiaalin. 

Lisätiedot 

Lisätietoja koulutuksesta antavat EHYT ry:n alueelliset asiantuntijat.