Katarina Silvennoinen.

Silvennoinen Katarina

utbildningsplanerare
044 791 5828 Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki

Jag ansvarar för den svenskspråkiga skolverksamheten i grundskolan och på andra stadiet. Till mitt ansvarsområde hör att utbilda och koordinera EHYT:s svenskspråkiga utbildningar i skolor. Jag gör även påverkansarbete samt fungerar som svenskspråkig sakkunnig i frågor gällande rusmedel, föräldraskap, barn och unga.