Rusfenomenet – handbok för gruppledare

3,00 

Handboken presenterar den 75-90 min långa lektionsmodellen Rusfenomenet, som riktar sig för studerande på andra stadiet. Lektionen behandlar den finska rusmedelskulturen och dess historiska utveckling och utmanar studerandena att reflektera över sina egna tankar kring rusmedel. Lektionerna kan även beställas av EHYT.

Målet med Rusfenomenet-lektionen är att fördjupa studerandes hälsokunskaper i fråga om användning av rusmedel och få dem att fundera på användningen av rusmedel särskilt ur socialt, kulturellt och samhälleligt perspektiv. Handboken i Rusfenomenet är till för alla som arbetar med ungdomsgrupper på andra stadiet och kan användas som stöd i rusmedelsfostran.

Handboken kan laddas ner som pdf-fil eller beställas som pappersversion. Lektionen förs med Prezi-presentation, som hittas via länken nedan.

Handboken tillgänglig även på finska:
Ladda ner material
Rusfenomenet-handboken - rusmedelsfostran för läroanstalter på andra stadiet ( 4,75 MB, pdf ) Ladda ner
Handboken kan beställas eller laddas ner gratis i pdf-format.

Beskrivning

Rusfenomenet går in på hur olika typer av samhälleliga och kulturella förändringar som påverkat användningen av rusmedel i Finland under olika tider. Lektionsmodellen behandlar bland annat varför användningen av rusmedel regleras,  hur sociala relationer och känslor hör ihop med användningen av rusmedel, samt vilka samhälleliga följder rusmedel kan medföra.

Lektionens Prezi presentation hittar du här!