Staden tillhör alla-undervisningsmaterial för åk 1–2

Med detta lektionspaket som är utvecklat för grundskoleelever i årskurs 1–2 kan du stödja barns säkerhet och emotionella färdigheter. På lektionerna får barnen konkreta instruktioner om hur de kan hålla sig trygga när de möter en berusad person eller en person som beter sig virrigt.

Paketet innehåller en färdig lektionsplan, PowerPoint-presentation och utdelningsmaterial som du kan använda i din undervisning. Dessa tydliga och enkla verktyg hjälper dig att förbereda dig inför din lektion.

Innehållet har utvecklats i enlighet med målen i läroplanen och det stärker barnets mångsidiga kompetens. Lektionerna innehåller instruktioner för att hantera skrämmande situationer som har utformats av det förebyggande arbetet på polisinrättningen i Helsingfors.

Undervisningsmaterialet är uppdelat i material för elever i årskurserna 1–2 samt för elever i årskurserna 3–4.

Ladda ner material
EHYT ak_1-2_lararens handbok_Staden tillhor alla_S ( 7,21 MB, pdf ) Ladda ner
Staden tillhör alla_PP-presentation för åk 1-2 ( 5,48 MB, pptx ) Ladda ner

Beskrivning

Bekanta dig med Staden tillhör alla-verksamheten.

Projektet finansieras av Stiftelsen BMR.

Materialet har uppdaterats 03/2024.