Rusfenomenet uppgiftsbana

Uppgiftsbanan Rusfenomenet är avsedd som stöd vid ordnandet av en lektion, temadag eller verkstad i temat rusmedel i läroanstalter på andra stadiet.

Uppgiftsbanan innehåller fyra olika kontrollpunkter med anknytning till rusmedel, välbefinnande och arbetsförmåga som de studerande cirkulerar till i grupper. En kontroll räcker cirka 15 minuter. Du kan välja ut en eller flera av kontrollerna för stationsarbetet. Om uppgiftsbanan genomförs enligt de givna anvisningarna tar den ca 90 minuter.

Syftet med uppgiftsbanan är att få de studerande att fundera på användningen av rusmedel ur olika synvinklar och väcka diskussion om rusmedlens inverkan på arbetsförmågan.

Anvisningarna och materialet till uppgiftsbanan hittar du nedan.

Materialet tillgängligt även på finska:
Ladda ner material
Anvisningar: Rusfenomenet uppgiftsbana 2019 ( 651,83 KB, pdf ) Ladda ner
Uppgiftskort till Rusfenomenet uppgiftsbana 2019 ( 1,88 MB, pptx ) Ladda ner
Svar på uppgifterna Rusfenomenet uppgiftsbana 2019 ( 1,89 MB, pptx ) Ladda ner

Beskrivning

Uppgiftsbanan Rusfenomenet är avsedd som stöd vid ordnandet av en lektion, temadag eller verkstad i temat rusmedel i läroanstalter på andra stadiet. Uppgiftsbanan Rusfenomenet innehåller fyra olika kontrollpunkter med anknytning till rusmedel, välbefinnande och arbetsförmåga som de studerande cirkulerar till i grupper.

En kontroll räcker cirka 15 minuter. Du kan välja ut en eller flera av kontrollerna för stationsarbetet. Om uppgiftsbanan genomförs enligt de givna anvisningarna tar den ca 90 minuter.

Syftet med uppgiftsbanan är att få de studerande att fundera på användningen av rusmedel ur olika synvinklar och väcka diskussion om rusmedlens inverkan på arbetsförmågan.

Till materialet hör:

  • Anvisningar till den som leder uppgiftsbanan
  • Uppgiftskorten
  • Svar på uppgifterna
  • Videon Rusfenomenet (hittas även på YouTube)