Vad ska jag göra om jag blir rädd ute på stan (video)

I den här videon får barn lära sig hur de kan handla på ett tryggt sätt i spännande situationer. Med hjälp av videon lär sig barn om trygghet samtidigt som de ökar sin egen handlingskraft i situationer som verkar skrämmande.

Titta på videon tillsammans med barnen i skolan eller hemma. Polisen har gett rekommendationer hur man kan agera i otrygga situationer. Då ni har tittat på videon tillsammans, tala om de saker som skapar trygghet och om de saker som känns obehagliga för barn då de rör sig ensamma på stan.

Videon har svensk text.

Videon är en del av utvecklingsprojektet Staden tillhör alla (2022–2024).

Rulla ner på sidan för att se videon.

Beskrivning

Läs mer om verksamheten: https://ehyt.fi/staden-tillhor-alla

Videon har finansierats av Helsingfors stad och publicerats med Helsingfors stads tillstånd. Den svenskspråkiga översättningen av videon har finansierats av Stiftelsen BMR.

Videon har producerats av Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd