Digitalt spelande – Tips till föräldrar

Detta material är riktat till föräldrar och vårdnadshavare. Digitalt spelande är en del av de flesta barn och ungas vardag och kan orsaka starka känslor. Vi vuxna behöver vara närvarande i vardagen, visa intresse för barnens hobbyer och lära oss om barnens fritidsintressen. Det är viktigt att kunna diskutera för- och nackdelar med digitalt spelande, kunna motivera sina synpunkter i diskussionen och öka förståelsen för varför spelande kan vara en betydelsefull hobby för någon.

Materialen innehåller tips till spelvardagen hemma, föräldrars närvaro i barns och ungas spelhobby och fritidsintressen i allmänhet, basfakta om spelande (t.ex. Åldersgränser), för- och nackdelar med spelande, stöd till diskussion om spelande.

Materialet har uppdaterats i januari 2022. 

Ladda ner material
Digitalt_spelande_TipsTill_Foraldrar_EHYT_spelkunskap_2022 ( 819,26 KB, pdf ) Ladda ner

Beskrivning

Materialet har tagits fram utav Spelkunskap-projektet. Projektet har understötts av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 2019–2/2022.