Bueno kontrollbana om alkohol

Bueno Kontrollbana om alkohol är ett undervisningsmaterial riktat till högstadieskolor. Kontrollbanans uppgifter utmanar ungdomarna att fundera på orsaker till alkoholanvändning samt alkoholens effekter från många olika perspektiv. Kontrollbanan kan användas i olika läroämnen,

Ladda ner material
Kontrollbana_alkohol_lärarens guide_2024 ( 14,94 MB, pdf ) Ladda ner
Kontrollbana_alkohol_uppgifter_2024 ( 2,28 MB, pdf ) Ladda ner