Varför diskutera om rusmedel med barn? (video)

Om man tänker att små barn inte ser eller förstår vad som händer i deras omgivning, kan många av barnens funderingar förbli deras egna. Det talas sällan med barn om rusmedel eller att möta berusade personer, trots att barn råkar ut för sådana situationer då de rör sig utomhus. Lär barnet att gå förbi otrygga situationer, men förbise inte diskussionen om dem.

Den här videon lämpar sig bra för att få i gång en diskussion, till exempel under en föräldrakväll.

Videon är en del av utvecklingsprojektet Staden tillhör alla (2022–2024).

Rulla ner på sidan för att se videon.

Beskrivning

Läs mer om verksamheten: https://ehyt.fi/staden-tillhor-alla

Videon är gjord i ånni-projektet (2014–2017) som var ett samarbete mellan EHYT rf, Helsingin NMKY, Koulutus Elämään -säätiö, Music Against Drugs ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri, Raittiuden Ystävät ry och Suomen Vanhempainliitto. Videon har uppdaterats av projektet Staden tillhör alla som finansieras av Stiftelsen BMR.

Videon har producerats av Same-eYes.