Videon Rusfenomenet och diskussionsfrågor

Rusfenomenet videon producerad av EHYT r.f. och Tussitaikurit strävar till att förklara rusmedel som ett fenomen. Videon och de tillhörande diskussionsfrågorna underlättar inledning till samtal och vägleder till ett mångsidigt begrundande av fenomenet.

Videon Rusfenomenet lämpar sig för diskussion med både vuxna och unga, ända från högstadieåldern. Materialet kan användas som del av undervisningen eller som stöd för rusmedelsfostran. Videon får fritt användas.

Videon samt anvisningarna till diskussionsfrågorna hittar du nedan.

Materialet tillgängligt även på finska:
Ladda ner material
Anvisningar Videon Rusfenomenet ( 685,04 KB, pdf ) Ladda ner

Beskrivning

Rusfenomenet videon producerad av EHYT r.f. och Tussitaikurit strävar till att förklara rusmedel som ett mångfacetterat fenomen. Videon och dess diskussionsfrågor underlättar inledning till samtal och vägleder till ett mångsidigt begrundande av fenomenet. Videon lämpar sig för diskussion med både vuxna och unga, ända från högstadieåldern. Videon får fritt användas.

Under lupp hamnar skador som rusmedel orsakar, reglering samt den sociala biten i rusmedelsanvändning. I videon behandlas bl.a. följande teman: Vem uppfann rusmedlen? Är rusmedel en väg till fördärvet? Varför vill folk berusa sig? Hur förhåller man sig till rusmedel i olika delar av världen?

Rusfenomenet-videon