Minna Lehtinen

Lehtinen Minna, Staden tillhör alla

Projektchef
050 407 7131 Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors
Jag är projektchefen för Staden tillhör alla-projektet (2022–2024). Jobbet inkluderar utvecklandet av ett undervisningsmaterial för åk 1-2 och 3-4. Syftet med projektet är att öka känslan av trygghet hos barn och att minska fördomar och rädslor förknippade med människor som använder rusmedel.