Minna Lehtinen

Lehtinen Minna, Staden tillhör alla

Projektchef
050 407 7131 Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki
Jag är projektchefen för Staden tillhör alla-projektet (2022–2024). Mitt jobb är att utveckla den finskspråkiga verksamhetsmodellen ’Kaupunki kuuluu kaikille’, så att den kan senare tas i bruk i svenskfinland. Jobbet inkluderar bl.a. byggandet av nätverk på pilotorterna samt utvecklandet av verksamhetsmodellen och ett nytt material som senare kan tas i bruk i skolor. Syftet med projektet är att öka känslan av trygghet hos barn och att minska fördomar och rädslor förknippade med människor som använder rusmedel. Under projektet kommer modellen att testas i tre olika storleks städer: Helsingfors, Åbo och Borgå.