Diskutera om digitalt spelande på gymnasier och yrkesskolor

Med hjälp av detta material kan du behandla digitalt spelande ur olika synvinklar med unga. Diskutera positiva och negativa effekter, vardagsbalans och attityder gällande digitalt spelande. Ungas egna tankar och diskussioner är i central roll.

Materialet består av tre delar som kan genomföras som en helhet eller enskilt, enligt behov. Materialet kan användas både som lektionsmaterial eller till exempel som en del av olika temadagar. Materialet passar alla sorters unga, oberoende om den unga spelar aktivt, oregelbundet eller inte alls.

Materialet innehåller också fakta om digitalt spelande och nyttiga länkar som stöder handledaren i behandlandet av temat.

Broschyren tillgänglig även på finska:
Ladda ner material
Diskutera om digitalt spelande på gymnasier och yrkesskolor ( 1,06 MB, pdf ) Ladda ner