Digitalt spelande – Tips till skolpersonal

Detta material är riktat till skolpersonal. Digitalt spelande är en del av de flesta barn och ungas vardag och kan orsaka starka känslor. Vi vuxna behöver vara närvarande i vardagen, visa intresse för barnens hobbyer och lära oss om barnens fritidsintressen. Det är viktigt att kunna diskutera för- och nackdelar med digitalt spelande, kunna motivera sina synpunkter i diskussionen och öka förståelsen för varför spelande kan vara en betydelsefull hobby för någon.

Materialet innehåller tips till hur skolpersonal kan stöda barn, unga och hemmen i spelfostran, diskussion om för- och nackdelar med spelande, tips på material för professionella, stöd till diskussion om spelande.

Materialet har uppdaterats i januari 2022.

Ladda ner material
Digitalt_spelande_Tipstill_Skolpersonal_EHYT_spelkunskap_2022 ( 890,08 KB, pdf ) Ladda ner

Beskrivning

Materialet har tagits fram utav Spelkunskap-projektet. Projektet har understötts av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 2019–2/2022.