Digitalt spelande – Tips till småbarnsföräldrar

Detta material är riktat till småbarnsföräldrar. Digitalt spelande är en del av de flesta barn och ungas vardag och kan orsaka starka känslor. Vi vuxna behöver vara närvarande i vardagen, visa intresse för barnens hobbyer och lära oss om barnens fritidsintressen. Det är viktigt att kunna diskutera för- och nackdelar med digitalt spelande, kunna motivera sina synpunkter i diskussionen och öka förståelsen för varför spelande kan vara en betydelsefull hobby för någon.

Materialet innehåller tips till spel som lämpar sig för småbarn, spelregler hemma, basfakta om spel och stöd till diskussion om spelande.

Materialet har uppdaterats i januari 2022.

Ladda ner material
Digitalt spelande_TipsTill_Smabarns_Foraldrar_EHYT_spelkunskap_2022 ( 860,97 KB, pdf ) Ladda ner

Beskrivning

Materialet har tagits fram utav Spelkunskap-projektet. Projektet har understötts av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 2019–2/2022.