Hur tala med barn om rusmedel? Tips åt föräldrar med barn i lågstadiet

Unga barn ser rusmedelsanvändning i sin omgivning och har därför frågor om ämnet. Genom att prata allmänt om rusmedel redan i tidig ålder, blir ämnet en naturlig sak att prata om och barn har en lägre tröskel att vända sig till vuxna då det behövs.

Materialet innehåller diskussionstips för föräldrar med barn i lågstadiet. Materialet är menat som stödmaterial för skolans rusmedelsfostran och kan delas ut vid föräldrakvällar. Till materialet hör en hemuppgift som föräldrarna gör hemma tillsammans med familjen. Bekanta dig gärna även med den!

Storlek A4, format PDF.

Ladda ner material
Hur tala med låstadiebarn om rusmedel, tips åt föräldrar EHYT rf.pdf_s ( 195,62 KB, pdf ) Ladda ner
Ladda ner materialet gratis ovan.