Anvisning för rusmedelsarbete i ungdomsverkstäder

Anvisningarna för rusmedelsarbete är gemensamma regler som skapar en grund för förebyggande rusmedelsarbete samt underlättar förebyggandet av skador orsakade av rusmedel. Med hjälp av detta material får du stöd både för att göra en ny anvisning och för att uppdatera en befintlig.

Ladda ner material
Anvisning för rusmedelsarbete i ungdomsverkstäder ( 2,80 MB, pdf ) Ladda ner