Modell för rusmedelsverksamhet i ungdomslokal

Modellen ger personalen instruktioner och en verksamhetsmodell för olika rusmedelsrelaterade situationer som kan bli aktuella i ungdomslokalens dagliga verksamhet. När alla är informerade om tillvägagångssätten blir personalens dagliga arbete smidigare och lättare. Klara handlingssätt gör det också lättare att förebygga rusmedelsrelaterade problem hos unga och att ingripa i dem på ett konsekvent och effektivt sätt.

Gör tillsammans med personalen upp en modell för rusmedelsverksamhet för er ungdomslokal! Fråga också hjälp av välfärdsområdets rusmedelskoordinator.

Broschyren tillgänglig även på finska:
Ladda ner material
Modell för Rusmedelsverksamhet I ungdomslokal ( 2,58 MB, pdf ) Ladda ner