Tänk över din användning av rusmedel: stödfrågor (för under 18 åringar)

Material är för unga under 18 år och till för den unga att fundera över de positiva och negeativa effekterna av sin egen rusmedelanvändning. Med hjälp av materialet kan den unga utvärdera fördelar och nackdelar med att sluta använda rusmedel. Materialet innehåller även skilda instruktioner till professionella som arbetar med unga.

Materialet har gjorts utgående från cannabisinterventionsmaterial som utvecklats av organisationerna EHYT och YAD.

Ladda ner material
Tänk över din användning av rusmedel: stödfrågor ( 312,12 KB, pdf ) Ladda ner