Tänk över din användning av rusmedel: stödfrågor (för under 18 år)

Material riktat till unga under 18 år för att fundera över de positiva och oönskade effekterna av sin egen rusmedelanvändning och utvärdera fördelar och eventuella skador av att sluta använda. Materialet innehåller även separat instruktionsmaterial riktat till yrkesverksamma som arbetar med unga.

Materialet har utvecklats utifrån det cannabisinterventionsmaterial som utvecklats i EHYT r.f.’s och YAD r.f.’s Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -projektet.

Ladda ner material
Tänk över din användning av rusmedel: stödfrågor ( 312,12 KB, pdf ) Ladda ner