Förändringsplan

Material utvecklat för att stödja yrkesverksamma inom ungdomsområdet för att planera en ung persons livsstilsförändring. Förändringsplan kan användas för planering av en livsstilsförändring relaterad till missbruk, men materialet lämpar sig även för att planera en förändring relaterad till exempelvis spel eller användning av sociala medier.

På baksidan av materialet hittar du instruktioner för att göra upp en plan och tips för att sätta upp mål. En ung person kan utarbeta en plan självständigt, men stöd från en professionell när planen upprättas och i de olika stadierna av förändringen stödjer framgången av livsförändringen.

Materialet har utvecklats utifrån det cannabisinterventionsmaterial som utvecklats i EHYT r.f.’s och YAD r.f.’s Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -projektet.

Ladda ner material
Förändringsplan ( 418,82 KB, pdf ) Ladda ner